вторник, ноември 11, 2008

Бутилката

..тя води двама млади
към грехове и косопади.


Шегата настрана, през 18. и 19. век алкохолизмът повсеместно е бил наболял проблем с негативни както здравословни, така и социални последствия. С оглед на меко казано оскъдната медийна среда на епохата, информационни кампании в днешния им вид са били невъзможни. Въпреки това една визуална медиа, за чието съществуване модерният телевизионен зрител и кинопосетител най-често дори не е чувал, успява по аналогичен начин да предаде посланието за умереност в консумацията.

Вероятно най-забележителната от серийките за т.нар. laterna magica -- въпросния проектор на нарисувани върху стъкло изображения --, засягащи (анти)алкохолната тематика, е The Bottle на английския художник-карикатурист Джордж Крукшенк (1792-1878). Осемте картинки разказват история за социалното падение на неназован поименно злоупотребител и семейството му, неотлъчно съпроводена от фетишизирания образ на бутилката. Вместо върху същинския причинител на беди, фокусът пада върху предмета-съдържател, концентрирайки максимално предупреждението към зрителя.

Дори от днешна гледна точка, композицията и изпълнението на рисунките са особено въздействащи, особено за детска публика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар