сряда, юни 02, 2010

Христо Ботев ≡ Vilfredo Pareto

Днешното издание на рубриката е специално по две причини. Първо, днес се чества годишнина от смъртта на единия от участниците в него. Второ, приликите между двамата са толкова значителни, че изглеждат като раздвояване на личността у един и същ човек.


(wikipedia.org)

Кой не знай Ботев войвода, кой не е слушал за него? Животът и делата на родения през 1848 г. Калоферчанин са известни на всеки българин от първокласник нагоре. По-любопитен е случаят с героичната му смърт, чиито обстоятелства са достатъчно оспорвани, че да позволят съмнение в настъпването й изобщо (в стил Елвис или Тупак, ако позволите сравнението)...

..поне до 1923 г., когато в Женева умира един външно силно напомнящ Ботев италиански социолог — Вилфредо Парето. Парето е роден в същата година, в която и българския поет, дори работи за кратко като публицист. Постъпването му в Торинския университет съвпада с изключването на Ботев от Одеската гимназия, а "Дума на българските емигранти" излиза непосредствено след като Парето защитава дисертацията си. Политическата кариера на италианеца започва и свършва в първите години след Освобождението на България. Неуспехът очевидно го кара да се концентрира върху научната си дейност: със социологическите (закон на Парето) и икономическите (ефективност на Парето) си тези полага основите на теория на конспирацията елита.

Изобщо, както Лафазанов казва, хора със сачма в главата — веднъж в пряк, веднъж в преносен смисъл.

2 коментара: