неделя, юни 17, 2007

Неделна смешка

Не е рубрика, ако така изглежда, просто случайно вицче, което ми попадна наскоро. Here goes...

Една сутрин Зайко тича из гората и среща Кумчо Вълчо, тъкмо докато си свива първия джойнт, и му вика:
-Недей така, Вълчо остави този джойнт и тръгвай с мен да тичаме за здраве. Днес е ден без опиати.
-Добре де - съгласил се вълкът и изхвърлил джойнта.
Тичали със Зайко и под едно борче видяли лисицата, как изправя до съвършенство релсичките с кока. Спрели те и Зайко й казал:
-Лисо, недей така днес е ден без опиати и с Кумчо Вълчо зарязяхме всичко, за да бягяме за здраве. Хайде тръгвай с нас!
Тичали те, тичали и срещнали Баба Меца със спринцовка в ръка, увила вече маркуча около другата.
Зайко, Вълчо и Кума Лиса спират и Вълчо кара Меца да се присъедини към тях заради повода на деня.
Меца отначало се ядосала, а после започнала да се смее неистово и с много усилия успяла да каже:
-Ама вие не знаете ли, че Зайко ви е преметнал. Сигурно пак е изпил цифра екстазита и не знае какво прави...

3 коментара: